Dåb, bryllup, begravelse mv.

Sådan bestiller man dåb, konfirmation, bryllup og begravelse
Enhver, der bor i Frederikshavn sogn, har ret til at få foretaget kirkelige handlinger ved en af sognets præster. Bor man uden for sognet, er det dog også muligt at få foretaget kirkelige handlinger hvis man enten har boet i sognet, har sine forældre boende i sognet eller er døbt, konfirmeret eller viet i sognet.

Kordegnen eller præsterne besvarer gerne spørgsmål vedr. kirkelige handlinger.

Dåb eller navngivning
Et barns fødsel skal anmeldes til kirkekontoret i bopælssognet senest 2 hverdage efter fødslen.  Barnets navn skal meddeles kirkekontoret senest 6 måneder efter fødslen.

Henvendelse om dåb sker til kirkekontoret, hvor tidspunkt, barnets navn, fadderes navne og adresser m.v. afklares. Desuden aftales det, hvilken præst der skal døbe barnet. Inden dåben har præsten en samtale med forældrene.

Konfirmation
For at blive konfirmeret skal man 1) være døbt, 2) have gået til konfirmationsundervisning og 3) være fortrolig med den kristne børnelærdom og Folkekirkens gudstjeneste.

Børn, der går på Ørnevejens skole samt nogle klasser fra Frydenstrand skole konfirmeres normalt i Frederikshavn kirke.  Konfirmation andet sted kan aftales.

Konfirmationen foregår ved slutningen af 7. klasse. Konfirmationsdatoer meddeles via skolen til hjemmene 1. nov. det år, børnene går i 6. klasse. Nærmere oplysning om konfirmationsundervisningen formidles via skolen i slutningen af 6. klasse. Når barnet begynder konfirmationsundervisningen foretages den egentlige tilmelding til konfirmationen i forbindelse med undervisningen. Konfirmationsundervisningen foregår i skoletiden.

 

Indledende konfirmandundervisning.
Når børnene går i 3. klasse tilbydes de deltagelse i frivillig indledende konfirmationsundervisning, "minikonfirmander", efter skoletid. Meddelelse herom sker via brev nogle måneder inden undervisningen begynder.

Bryllup
Man henvender sig til folkeregisteret i sin bopælskommune for at få udstedt en prøvelsesattest. Den dokumenterer at de juridiske forudsætninger for ægteskabet er i orden. Derefter henvender man sig til kirkekontoret for nærmere aftale om brylluppet. Her afleveres prøvelsesattesten, der ikke må være mere end 4 måneder gammel, samt parternes dåbsattester. Efterfølgende kontaktes den præst, der skal foretage vielsen med henblik på en samtale forud for brylluppet.

Begravelse
Anmeldelse af dødsfald sker til kirkekontoret senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Normalt sker det gennem bedemanden.

Vedrørende gravstedet kontaktes kirkegårdskontoret.

Ønsker man en kirkelig begravelse eller bisættelse kontaktes den præst, der skal forestå handlingen. Også dette kan ske gennem bedemanden. Forud for handlingen har de nærmeste pårørende normalt en samtale med præsten.

 

Ind. og udmeldelse af Folkekirken.

Ind- og udmeldelse af Folkekirken sker ved henvendelse til kirkekontoret.

 

Sognebåndsløsning.

Man har som folkekirkemedlem ret til kirkelig betjening af en præst i det sogn, hvor man bor. Føler man sig mere knyttet til en præst i et andet sogn, kan man anmode om sognebåndsløsning hos vedkommende præst. Imødekommes ansøgningen, får man ret til kirkelig betjening i det sogn, hvortil man har løst sognebånd.