Kirkepladsen 4, 9900 Frederikshavn
Tlf.  98420599 E-mail: KISW@KM.DK  


Hirsholmenes kirke

Hirsholmenes kirke.

Kirken på Hirsholmene hører med til Frederikshavn sogn. Selv om der kun er få faste beboere på den lille ø holder vi fast i at bruge kirken til sommergudstjenester. Sejlere, endagsturister og sommerhusbeboere fylder godt op i den lille kirke.

 

Gudstjenester i Hirsholmenes kirke

                                                      Prædikant

28. maj 2. Pinsedag kl. 14.00     L. Korsgaard

23. juni kl. 19.00 *                      L. Korsgaard

30. juni kl. 19.00 *                      L. Korsgaard

14. juli kl. 19.00                          O. Dybro

28. juli kl. 19.00                          P. Bandholm

4. august kl. 19.00 *                   L. Korsgaard

 

Der er afgang med postbåden fra Frederikshavn 1 time før gudstjenesten. Der kan i begrænset omfang bestilles plads på båden på Frederikshavn sogns kirkekontor tlf. 98420599. E-mail: kisw@km.dk

Der arrangeres en ekstra sejlads ved gudstjenester, mærket med *, hvis der er behov.

Øens præst er Laurids Korsgaard. Tlf. 98420076 E-mail: lako@km.dk

Der tages forbehold for programændringer og aflysninger.

 

                       

 

Mange spørger, om det er muligt at få foretaget en vielse eller dåb på Hirsholmene. Reglerne herfor er klare: Følgende folkekirkemedlemmer har adgang til at få foretaget kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, velsignelse af borgerligt indgået ægteskab og bisættelse) i Hirsholmenes kirke

  • personer, der har fast bopæl på øen
  • personer, der tidligere har haft fast bopæl på øen
  • personer, hvis forældre har eller har haft fast bopæl på øen
  • personer, som har lejekontrakt vedr. et sommerhus på øen, og disses børn og børnebørn