Om kirken

Om kirken.
Frederikshavn kirke blev indviet i 1892. Den er en korskirke opført i romansk stil af kridtsten, såkaldt Faksekalk. Med de lige lange korsarme er kirken fuldstændig symetrisk. Tårnet er 56,5 m højt. Der er fire mindre sidespir på tårnet. Kirkens indre domineres af de store hvælvinger og de fire kraftige bæresøjler. Der er siddepladser til 1160 personer, dels på gulvet og dels på pulpituret.

 

 

Altertavlen er malet af skagensmaleren Michael Ancher og viser Jesu møde med disciplene ved Tiberias sø efter opstandelsen. (Johs. evg. 21,15-17).

Døbefonten er en knælende engel, der bærer et dåbsfad formet som en muslingeskal. Den er hugget i et stykke marmor af Hans Peder Pedersen-Dan, landskendt for store nationale værker som Den Lille Hornblæser på Rådhuspladsen i Kbh., Holger Danske på Kronborg og Elefantporten på Carlsberg Bryggeriet. Fonten er skænket af generalkonsul P. Berg i Sct. Petersborg, der var fra Frederikshavn.

Kirken har tre kirkeskibe, det fuldriggede orlogsskib Kong Chr. IX, en model af skoleskibet Georg Stage og et moderne handelsskib.

Orglet, som er kirkens tredie, er bygget i 1974 af Marcussen& Søn og har 39 stemmer. I tårnets vestside hænger et klokkespil.

I 1992 blev der indrettet et børnerum under kirkens alterparti, hvor mindre børn kan blive passet under gudstjenesten.

Til brug for kirkekontor, konfirmandundervisning, foredrag m.v. blev der i 1997 indrettet et sognehus i en ældre bygning lige ved siden af kirken.

Som højtid og hverdag understøtter hinanden indgår den monumentale kirkebygning, der hæver sig markant i bybilledet, i et godt samspil med sognehuset, der er en integreret del af byens forretningskvarter og pulserende dagligliv. Sognehuset viser hen til højtiden i kirken. Og i kirken forkyndes Guds nåde over vores daglige liv med hinanden.

 

Kirkens præster

 

Kirken havde fra begyndelsen i 1892 e'n. præst. Fra 1918 er der ansat to præster, hvoraf den ene også betjener Hirsholmene. Fra 1986 blev der yderligere tilknyttet en sygehuspræst.

 

1892-1916 Georg Daniel Dresler (provst)

1916-1922 L C Petersen

1918-1921 T Bondesen

1921-1934 August Faber

1922-1929 P L Jensen

1930-1939 Harald K M J Kent

1934-1939 T Pallesen

1939-1949 C J Weltzer

1939-1973 Knud S Hanghøj

1949-1964 Edvard E Ernstsen

1964-1974 M P Søndergaard Sørensen

1973-1994 Verner Hyttel (provst)

1975-1977 Jens Fjendbo Jensen

1977-1980 A Nielsen Knudsen

1981-1985 Ib Wulff Jørgensen

1986-        Lise Højholt (sygehuspræst)

1986-        Laurids Korsgaard

1994-        Bodil Bolding Kristensen

 

Kirken er åben for besøg
Fra midt i maj til 1. sept. samt i uge 8 og 42:

tirsdag - fredag kl. 0900-1600
lørdag kl. 0900-1200

Øvrige del af året:

tirsdag - fredag kl. 0900-1200
lørdag kl. 0900-1200