Menighedsplejen

Menighedsplejen.

Menighedsplejen uddeler økonomisk hjælp til personer i Frederikshavn by, som har svært ved at få hverdagens økonomi til at hænge sammen. Hjælpen består i mindre beløb på typisk nogle få hundrede kroner.

Hvert år uddeles julehjælp, fortrinsvis til enlige forsørgere. Ansøgningsskema til julehjælp udleveres op mod jul på Frederikshavns bysognes kirkekontorer. Frederikshavn kommune gennemgår ansøgningsskemaerne for at påse, at oplysningerne er korrekte.

Har man brug for en særlig økonomisk hjælp sendes en begrundet ansøgning med oplysning om navn og adresse til Menighedsplejen, Postboks 113, 9900 Frederikshavn.

Menighedsplejen drives i et samarbejde mellem Frederikshavn, Bangsbostrand og Abildgaard sogne.