Valg til menighedsrådet

I efteråret 2012 er der valg til menighedsrådet. Det er et vigtigt valg, fordi menighedsrådet har ansvaret for at sikre gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst i sognet. Menighedsrådets opgaver er bl.a. at

  • vælge de præster, som Kirkeministeriet ansætter i sognet
  • ansætte øvrige medarbejdere ved kirken
  • godkende budgetter og regnskaber
  • sørge for at kirkens bygninger m.v. er ordentligt vedligeholdt
  • iværksætte aktiviteter, som fremmer evangeliets forkyndelse i sognet

Menighedsrådet vælges for en periode af 4 år. For at være med i menighedsrådet kræves det, at man er medlem af Folkekirken, bor i sognet eller har løst sognebånd til en af sognets præster, og at man skriver under på at ville udføre det betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

 

Det er ikke moderne at tage ansvar i vort samfunds demokratiske organer. Men det er nødvendigt at nogen tager ansvaret på sig. Ellers smuldrer samfundet og beslutningerne overlades til fjerne embedsmænd uden blik for lokale forhold. Menighedsrådene er vort samfunds mest nærdemokratiske organer. Dem er der god grund til at værne om. At der er et menighedsråd er et ansvar, som alle folkekirkemedlemmer i sognet har del i.

 

Et af det kommende menighedsråds store opgaver bliver renoveringen af vores smukke kirke. Den kræver en kærlig hånd. Og mange mener, at der også er brug for nænsomme ændringer af kirkens indre, så den fremstår lysere og mere indbydende. Hvordan det skal ske, skal det nye menighedsråd beslutte.

 

Vil du være med i disse og andre vigtige beslutninger - eller vide mere om menighedsrådets arbejde - kan du kontakte menighedsrådets formand, Jørn Plough. tlf. 55562864 mail:  jorn.ploug@live.dk